Privacyvoorwaarden

Privacy & Voorwaarden

Welkom bij de Nationale Tuin & Klimaat Route. We vinden je privacy belangrijk. Op deze pagina laten we je weten welke informatie we over je verzamelen, waarom en wat we daarmee doen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen.

Nationale Tuin & Klimaat Route, gevestigd aan Graaf Reinoldweg 39, 8084 JG ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw I. Van den Hurk is de Functionaris Gegevensbescherming van Nationale Tuin & Klimaat Route. Zij is te bereiken via het contactformulier

Contactgegevens

Nationale Tuin & Klimaat Route
Graaf Reinoldweg 39
8084 JG ’t Harde
0525-701193

www.tuinenklimaatroute.nl
info@tuinenklimaatroute.nl
Contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Nationale Tuin & Klimaat Route verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Mogelijke interesses, samenstelling huishouden, gegevens over energiegebruik en andere informatie die je zelf deelt in de open velden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinenklimaatroute.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken deze gegevens om…

 • Met je te communiceren
  We gebruiken de informatie om met je te communiceren over de, voor jouw relevante, ontwikkelingen op de site. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor communicatie, om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken (bijvoorbeeld om je wachtwoord te herstellen), om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om over geplande activiteiten te communiceren. Dit doen we telefonisch, per e-mail, per nieuwsbrief en per post. Zodoende hebben wij contact- en adresgegevens nodig om deze berichtgeving mogelijk te maken.
 • Je gegevens te beveiligen
  We gebruiken sommige gegevens om andere gegevens van je te beveiligen. Denk hierbij aan de combinatie van e-mail adres en wachtwoord.
 • Je gebruik te laten maken van alle functionaliteiten en diensten op de site
  We gebruiken je gegevens om je inschrijving voor een account en inschrijving van een tuin op de site te kunnen realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen informatie die algemeen zichtbaar is voor sitebezoekers en informatie die wij verwerken in de backoffice om onze dienstverlening te kunnen verwezenlijken.
 • De website te optimaliseren
  We gebruiken de informatie over je tuin om bezoekers gericht te laten zoeken, bijvoorbeeld met een zoekactie op ‘groendak’ komt de bezoekers bij de tuinen mét een groendak uit.
 • Onze financiële administratie vast te stellen
  Wij werken samen met gemeenten, provincies en andere organisaties en ontvangen hiervoor een financiële bijdrage. Om te kunnen factureren verwerken wij bedrijfs- en financiële gegevens.
 • Geaggregeerde statistieken aan gemeentes en provincies te geven
  We maken geaggregeerde overzichten van de resultaten. Die verstrekken we aan gemeentes en provincies, om te evalueren. Die overzichten bevatten: Het aantal bezoekers van de site in de betreffende regio, het aantal aangemelde tuinen in de betreffende regio, zoekacties / getroffen maatregelen / bezoeken / … in de betreffende regio.
 • Back-ups te maken
  We slaan een kopie van onze gebruikersdatabase op als back-up. Al onze back-ups worden versleuteld opgeslagen en worden na een maand verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nationale Tuin & Klimaat Route bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De (persoons)gegevens die genoemd worden in de (zelf)geschreven teksten op de website, blijven bewaart zolang toestemming wordt verleend door desbetreffende tuineigenaar. Bij verwijdering van het profiel op de website, worden deze gegevens maximaal 2 jaar bewaart, voordat ze definitief verwijderd worden uit ons systeem. De persoonsgegevens, die wij bewaren om contact te kunnen blijven leggen met personen en instanties, worden maximaal 15 jaar bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationale Tuin & Klimaat Route verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nationale Tuin &Klimaat Route blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationale Tuin & Klimaat Route gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nationale Tuin & Klimaat Route gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.civicuk.com/cookie-control.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nationale Tuin & Klimaat Route en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinenklimaatroute.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nationale Tuin & Klimaat Route wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationale Tuin & Klimaat Route neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tuinenklimaatroute.nl.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 september 2022.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud