Uitgelichte afbeelding

Waterbesparende bloeiende tuin, DiepenveenOmschrijving

Het is een gemengde tuin van 600 m2 rondom het huis met vaste en wilde planten, een kweekkas, groenten en (klein)fruit. Er is een natuurlijke vijver en duurzaam waterbeheer (100% regenwaterafkoppeling). De tuin  is vanaf 2007 grotendeels door ons zelf aangepast en aangelegd. De bodem bestaat oorspronkelijk uit opgebrachte vrij arme zandgrond met weinig humus en zonder bodemleven. De verstening (terras, oprit) is sterk teruggedrongen en vrijwel alle muren zijn nu begroeid. Ook is de vijver natuurvriendelijk gemaakt en is een kas geplaatst. 

Uitgangspunten van onze manier van tuinieren

Uitgangspunt: het hele jaar groen en bloei. Variatie in kleur, bladtextuur en hoogte. Streven naar permanente bodembedekking om uitlogen van de grond tegen te gaan. De tuin is een combinatie van sier- en moestuin; bloemen, groente en fruit groeien door elkaar. De tuin is vogel-, insect- en bij-vriendelijk (voedsel, nestgelegenheden en schuilplaatsen). Het beheer van de tuin geschiedt met respect voor het milieu en is gericht op een gesloten kringloop. Aandacht voor zichtlijnen in de tuin. Gebruik van compost en biologisch meststoffen. In de tuin wordt niet gewerkt met gif om het grondwater niet te verontreinigen en andere dieren (indirect) niet te doden. De bestrating wordt handmatig van onkruid ontdaan en niet met zout of azijn (bodemverontreiniging). De siertuin is deels “eetbaar” (bv. voor kruidenthee). De planten zijn gekozen op zelfredzaamheid in ons klimaat in zandgrond.

De  koude kas is voor voor- en nateelt aan het begin en eind van het seizoen. In de zomer worden er met name tomaten, komkommers en kruiden geteeld. Conform de principes van permacultuur wordt gestreefd naar een gelaagde opbouw en naar het begroeid/bedekt laten zijn van de bodem. Na de bloei van planten en grassen wordt slechts beperkt weggesnoeid. In herfst en winter is begroeiing ideaal voor insecten en vogels (zaden, schuilplaatsen). In de tuin is een grote variatie aan (klein) fruit te vinden. De vijver is visvrij en huisvest kikkers, padden en salamanders en natuurlijk waterlelies en zuurstofplanten. 

Regenwaterafkoppeling

Het regenwater dat op het dak valt, is afgekoppeld van het riool. 50% van al het regenwater gaat via ingegraven infiltratie-kratten voor het huis en naast de garage (onder de paden) de bodem in. Twee regenzuilen (elk 400 liter) en een regenton (270 liter) plus de vijver vangen regenwater op. In principe wordt niet gesproeid.

Kenmerken

Grootte: 200m2
Soort: tuin

Toegepaste maatregelen

Waterdoorlatende verharding, Regenton of schutting, Regenwatervijver, Infiltratiekrat of put, Bomen voor schaduw, Planten voor verkoeling, Gevel vergroening, Inheemse planten, Biologische planten, Boom, Gazon, Groene erfafscheiding, Groengevel, Fruitbomen, Eetbare bloemen, Fruitplanten en struiken, Kruidentuin, Vogelhuisjes, Bijenhotel, Vlinderhotel, Drinkwatervoorziening dieren, ComposthoopFoto's


Beschreven maatregelen


Meer informatie

Verharding
Reden:
Tip:

Afkoppelen
Aantal afgekoppelde m2:
Reden:
Tip:

Daken
Reden:
Tip:


Hitte in de tuin
Tip:


Eetbare tuin
Reden:
Tip:


Dieren in de tuin
Reden:
Tip:


Recycling
Reden:
Tip:


Scroll naar boven
Naar de inhoud springen