Locatie

Uitgelichte afbeelding

Mini-landgoed ‘Alacanala’, KlarenbeekOmschrijving

Onze gronden zijn in gebruik voor een hobbymatige paardenhouderij met tevens inzet op natuur en landschap. Met onze percelen zijn wij via Stichting Landschapsbeheer Gelderland sinds 2022 ambassadeur ‘Praktijknetwerk biodiversiteit Apeldoorn’.  Periodiek stellen wij ons mini-landgoed open voor publiek ter inspiratie van het treffen van maatregelen op het gebied van versterking van biodiversiteit in tuinen en in landelijk gebied.

Kenmerken

Grootte: 200m2
Soort: tuin

Toegepaste maatregelen

Waterdoorlatende verharding, Regenton of schutting, Grindkoffer, Bruindak, Schaduwdoeken, Bomen voor schaduw, Inheemse planten, Boom, Groene erfafscheiding, Fruitbomen, Voedsel bos, Fruitplanten en struiken, Vogelhuisjes, Insecten hotel, Voedselvoorziening dieren, Drinkwatervoorziening dierenFoto's


Beschreven maatregelen


Meer informatie

Verharding
Reden: Wij hebben een groot robuust erf en daarbij is een waterdoorlatende verharding passend.
Tip: Het gaat om een oude verharding van puingranulaat. Die is inmiddels goed ingeklonken en er mogen allerhande kruiden en grassen op groeien. Periodiek maaien als ware sprake van een gazon werkt prima.

Afkoppelen
Aantal afgekoppelde m2: Alle hemelwaterafvoer gaat via eigen bodem en dus niet naar riolering.
Reden: Er was in het verleden überhaupt bij ons perceel geen riolering.
Tip: Het kan praktisch zijn om in eigen tuin een kleine bezinkput te maken voor hemelwaterafvoer. En verder mag natuurlijk de regenton niet ontbreken.

Daken
Reden: Het gaat om een ponystal en om een schuilstal voor paarden. De constructie is zo gemaakt dat het dak bedekt kan worden met takken, waartussen uiteindelijk mossen en grassen kunnen groeien.
Tip:


Hitte in de tuin
Tip: De tuin is voor een belangrijk deel schaduwrijk door bomen en hoog opgaand groen. Dit zorgt voor een aangenaam miniklimaat tijdens perioden van hitte.


Eetbare tuin
Reden: We hebben enkele eetbare kruiden in de tuin, maar we hebben niet voor een specifieke kruidentuin gekozen, vanwege het tijdrovende onderhoud daaraan.
Tip: Vaak wordt vanuit makkelijk onderhoudsperspectief gekozen voor veel dichte verharding in de tuin. Maar een onderhoudsarme tuin kan je juist ook bereiken door groen de ruimte te geven, bijvoorbeeld met dichte bodembedekkende planten.


Dieren in de tuin
Reden: Vanwege de grote variatie aan natuurlijke elementen vormen onze gronden een aantrekkelijk oord voor insecten, allerhande vogels en andere dieren. Hazen en reeën vertoeven er geregeld. En als opmerkelijke waarnemingen zijn te noemen de ringslang, een bezoekje van een jonge zeearend. En zelfs een wolf (die helaas bij omringende graslanden enkele schapen buit gemaakt had).
Tip: Ook een kleine tuin kan aantrekkelijk gemaakt worden voor dieren. Bloeiende planten mogen natuurlijk niet ontbreken. En een insectenhotel is altijd welkom, evenals nestkastjes voor tuinvogels. Verder is het een goede zaak om blad in de tuin in herfst en winter zo veel mogelijk te laten liggen. En het liefst heeft de tuin ook nog een kleine rommelhoek van takken en of slordig gestapelde stenen, om huis te bieden aan kleine dieren, zoals spitsmuizen, padden en salamanders.


Recycling
Reden:
Tip:

Ervaringen

De verscheidenheid aan landschapselementen en de onderlinge samenhang daartussen vinden wij het meest aantrekkelijk.

Tips

Het gaat om onze gronden in het buitengebied aansluitend op onze woonbestemming.


Scroll naar boven
Ga naar de inhoud